شهدا شرمنده ایم ....

یعنی چی ؟

شهدا شرمنده ایم که از ولایت فقیه که همان ولایت رسول الله است دفاع نمی کنیم و امام خامنه ای یکه و تنها در میان این همه کفتار رها کرده ایم.

شهدا شرمنده ایم که مطیع  امر ولایت نیستیم و در پی هوای نفسمان در حرکتیم .

شهدا شرمنده ایم که بی حجابی و فحشا شهرمان را شهری که شما با نثار قطرات گران بهای خون پاکتان از گزند بی ناموسان در امان ماند و به دست ما رسید .

شهدا شرمنده ایم ما فقط شرمنده ایم ، ما مثل شهید خلیلی زنان و دختران شهرمان را ناموس خود نمی دانیم چون هزینه دارد و شرمنده شدن هزینه ای در بر ندارد .

شهدا شرمنده ایم که به مسجد نمی رویم و نماز را به جماعت نمی خوانیم ، بیم این را داریم که همسایه بفهمند بسیجی هستیم و  تحویلمان نگیرند .

شهدا ، امام راحل ما پیش شما شرمنده باشیم بهتره تا همسایه ها به چشم امل به ما نگاه کنند .

شهدا ، امام راحل شرمنده ام که نسبت به همسایه و هم محلی و همشهری و هم وطنم بی تفاوت شدیم ، ما مثل شما نیستیم 

شهدا ، امام راحل ، امام خامنه ای 

ما شرمنده ایم  اما نمیتوانیم  اصلا  تا شرمنده بودن مانده برای چی باید برویم امر به معروف و نهی از منکر کنیم ، اگر  به طرف برخورد چه کنیم اگر با او درگیر شدیم چه کنیم .

شهدای عزیز امام راحل امام خامنه ای شرمنده ایم اما دیدید که چه بلایی بر سر اون خانم هایی که امر به معروف کردند آمد بندگان خدا اگر شرمنده بودند نه کتک می خورند و نه چادر از سرشان بر میداشتند و نه .... یکی نیست به این دیونه ها بگه شرمنده باشید ، مگه چیه  خیلی هم خوبه .

ما مثل ، ما نه همه خوب هستند  پس من مثل کنه ، مثل زالو چسبیدم به دنیا ، دنیایی که هیچ چیز جز غم و غصه ، بدبختی و گرفتاری چه برای من داشته اما من ول کنش نیستم .

من شهید خلیلی نیستم ، من شهید کاوه نیستم ، من هیچی نیستم الا یه اسیر بدبخت در دست دنیا که شرمندم ، فقط شرمندم .

ولی اگر شهدا هم شرمنده می شدند و  مردانگی نمی کردند الان اول اسم همه ایرانی ها الف و لام بودم .

یا علی