نام  خاتمی تا ابد به عنوان یک خائن و وطن فروش در تاریخ کشورعزیزمان نوشته می شود و او را در کنار فروغی ها قرار می دهند و تا ابد مورد لعن و نفرین هر آزاده ای و هر وطن پرستی خواهد بود .
مردم از خیانت های خاتمی آگاهی دارند ، از غرب زدگی او تا ترویج فرهنگ برهنگی و بی بند باری در جامع ، وطن فروشی های بی پایان او ، خیانت به صنعت هسته ای ، خیانت به رهبری و عناد با امام خامنه ای ، منزوی کردن مذهبیون در زمان ریاست جمهوری او و....
این ها مشتی از خروار ها خیانت های خاتمی به ایران ، مردم و رهبری هستند .
به دور از انصاف است که از خدمت های خاتمی در زمان ریاست جمهوری او بگذریم ، خاتمی هرگز با کلامش جو جامعه را متشنج نکرد و هرگز به منتقدین خود فحاشی و حتاکی نکرد .
  خاتمی و کابینه او  در چهار سال اول عرصه اقتصاد بسیار موفق عمل کرد و هیچ دولتی تا به حال به توفیقات اقتصادی دولت خاتمی دست نیافته است . دولت او واقعا تورم را مهار کرد و به آن سیری نزولی داد ، دولت او حقوق کارمندان لشکری و کشوری افزایش داد و رونق به کسب کار داد و رشد اقتصادی را افزایش داد و الحق خیلی از مشکلات اقشار کم درآمد را بر طرف کرد درست است که این کار ها را با کمک راهنمایی و کمک غربی ها انجام داد ، اما هر چه باشد موجبات رضایت اقشار کم درامد را فراهم کرد ، کاری که هاشمی هرگز نتوانست و نخواست که انجام دهد .
 با این حال کمتر کسی به یاد دارد که خاتمی محاسناتی هم داشت زیرا خیانت همواره بیشتر از خدمت در خاطر مردم و یاد تاریخ می ماند . به هیچ وجه قصد ندارم که خاتمی را تطهیر کنم و بخواهم از او دفاع کنم اما با اطمینان می گویم با یقین و بدون کوچگترین شکی می گویم خاتمی برای ملت و کشور و رهبری بهتر از روحانی بود و هست و خواهد بود و این مطلب را ثابت خواهم کرد ، امید وارم تا آخر این مطلب را مطالعه فرمایید و در مورد ادعای حقیر قضاوت کنید .
همه می دانید که روحانی تا به حال خیانت های بسیاری را در حق وطن عزیز ما روا داشته داشته است ، او تمام خیانت هایی را که خاتمی انجام داد یک به یک انجام داده است .
روحانی هم مثل خاتمی گرایشات سکولاری دارد و غرب زده است ، مروج فرهنگ برهنگی غرب است ، مدافع استفاده از ماهواره است ، وطن فروش است و مطیع استعمار است ، او در صنعت هسته ای به وطن خود خیانت کرد و خون شهدا را پایمال کرد .
روحانی هم چون خاتمی با مذهبیون عناد دارد و متمرد از فرامین رهبری است ، کذاب است و با رهبری و ولایت فقیه عناد دارد و...
خب دیدیم که روحانی تمام خیانت های خاتمی را انجام داده و در فتنه هم درست است که بی تقصیر بود اما با انتخاب فتنه گران در کابینه خود ثابت کرد که یک فتنه دوست به تمام معنی است و حالا می شود دلیل سکوت او را در ایام فتنه دانست .
اما از حق نباید گذشت که روحانی خیانت هایی در کارنامه دارد که خاتمی خواب انجام آن را هم نمی دید ، خاتمی در تمام هشت سال ریاست خود به اندازه یک روز روحانی به مردم دروغ نگفت . خاتمی جرات داشت که بگوید به دنبال چیست و چه رویکردی در مورد مسائل داخلی و خارجی دارد و تکلیف مردم با خاتمی روشن بود ، روحانی به مردم خود فحاشی کرد حتاکی کرد دشنام داد تحقیر کرد تهمت زد و منتقدین خود را به جهنم عودت داد .
خاتمی تمام خیانت های روحانی را در مورد مذاکرات هسته ای را با مردم کشور در میان می گذاشت و با مردم صادق بود اما روحانی در مورد مذاکرات یا سکوت می کند و حرفی نمی زند و یا  در مورد روند مذاکرات به مردم دروغ می گوید و مردم باید ازخارجی ها وصف ترکمن چای های روحانی را بشنوند که وزارت خارجه این اطلاعات را هم تکذیب می کند .

روحانی هر بار که قرار است در دادگاه افکار عمومی محاکمه شود جو جامع را متشنج می کند تا فکر مردم را مخدوش کرده و از موضوع دور کند از افتضاحاتی که زده ، او اینکار را یک بار با فحاشی کرد ، یک بار با دعوت به جهنم کرد ، یک بار با قضیه بورسیه ها کرد .
روحانی  با توقیف قیام امام حسین به کام خود و متهم کردن مذهبیون درباره اسید پاشی های اصفهان تشنج ایجاد کرد .
روحانی بعد از دو ماه که جو جامعه به خاطر سکوت دولت و منتقدین آرام شده بود ، باز هم به منتقدین خود توهین کرد و آنان را تازه به دوران رسیده فلم داد کرد .
حال اینکه اگر دولت خاتمی حداقل در عرصه اقتصادی موفق بود دولت روحانی در هیچ زمینه ای موفق عمل نکرده و شاید بتوان روحانی و دولت اورا ضعیف ترین دولت تاریخ معاصر ایران دانست لازم به ذکر است که اکثر خیانت های یک دولت فاسد بعد ها مشخص خواهد شد اما روحانی خیانت های آشکارش به مملکت در حدی است که نیازی به اسناد دیگری نیست و مردم بصیر ایران خیلی زود متوجه شدند که چه شیادی را با رای های خود به قدرت رساندن و حتم بدانید اگر کسانی که به روحانی رای داده اند امکان باز پس گیری رای خود را داشتند رای روحانی در بهترین حالت از 5 ملیون فراتر نمی رفت .
مردم با بصیرت تنفر خود را از شخص روحانی و دولت او با استقبال های چند صد نفره از روحانی به گوش او رساندن .
به نظر شما نباید از این فرد بیشتر از خاتمی تنفر داشت و اورا لعن کرد .