این جماعت در قفس شده خود را افراد متمدنی و با فرهنگی میدانند .
این جماعت برهنگی خانم هارا فرهنگ و بی غیرتی مردان را تمدن قلمداد می کنند .
این جماعت متمدنو فرهنگی در قفس شده ، جماعت مذهبی را امل عقب افتاده ، خرافاتی ، افسرده و بی فرهنگ می نامند .
این جماعت متمدن با ارائه اندکی از فرهنگ والای خود چنان بلایی بر صاحب عزا نازل کردند که بر خلاف عرف و شرع جسد جوان تازه گذشته خود را با اجزای علما شب هنگام به خاک سپردند .
این هم نوعی همدردی با خانواده متوفی است اما تجربه همدری گذشته و با فرهنگ های روشن فکر و موبایل به دست در روز خاک سپاری باعث شد که خانواده مرحوم برای در امان ماندن از گزند فرهنگ این جماعت متمدن خود را در قفس زندانی کنند .
به شیوه اتصال داربست ها با دقت ببینید کمتر زندانی در کشور وجود دارد که به چنین موانع غیر قابل عبوری مجهز باشد ، ای کاش نماینده گینس را دعوت می کردند تا این دژ نفوذ نا پذیر را در کتاب رکوردها به ثبت برساند .
همدردیه با فرهنگ های روشن فکر موبایل به دست شهرمان در روز خاک سپاری باعث شد که عده زیادی از اقوام و آشنایان خانواده پاشایی از شرکت در مراسم چهلم عزیزشان محروم شوند  چراکه فضای داخلی دژ ضد آنتی فرهنگ کمتر از آن بود که گنجایش همه اقوام را داشته باشد .
این جماعت با فرهنگ و متمدن و روشن فکر با اعمال فرهنگی خود ساعت ها مانع از به خاک سپردن مرحوم پاشایی شدند و خانواده داغدار پاشایی را وادار کردند که جسد جوان خود را در دل شب به خاک بسپارند ، آن هم به مدد حضور عده زیادی از نیرو های ضد شورش ناجا برای متفرق کردن روشن فکران به بهشت زهرا اعزام شدند .
به هیچ وجه قصد مقایسه جماعت مذهبی و متدین با با فرهنگ های روشن فکر را ندارم ، چرا که این قیاس ، قیاسی غلط و ناروا است اما ...
در مراسم خاک سپاری شهید احمدی روشن حداقل جمعیتی سه برابر جمعیت شرکت کننده در خاک سپاری مرتضی پاشایی حضور داشتند و موجبات تسلی خاطر خانواده شهید احمدی روشن را به بهترین شکل ممکن فراهم کردند و به هیچ وجه باعث برهم زدن نظم مراسم نشدند ، به فکر تهیه فیلم و عکس برای انتشار در اینترنت نبودند .
همه شرکت کنندگان در مراسم خاک سپاری شهید داغدار بودند ، کسی برای دیدن بازیگران معروف نیامده بود ، کسی برای لمس بدن نامرحمان به مراسم نیامده بود ، جایگاه زن ها از مردها جدا بود ومثل کرم درهم ول نمی خوردن .
در مراسم خاک سپاری  هرکس بود ، هر کس آمده بود داغدار عزیزی بود .
این جماعت با ادب خود ، با نظم خود ، با فریاد همدردی خود برای رضایت خداوند و تسلی خانواده شهید به مراسم زفته بودند .
پدر شهید کلامی نتوانست به کار گیرد تا لطف مردم روشن ضمیر تشکر کند .
تفاوت ها میان کسانی که مدعی فرهنگ و تمدن هستند با مردم بی ادعا و متدین در چنین اتفاقاتی مشخص می شود .
تصاویر مراسم خاکسپاری شهید احمدی روشن را با تصاویر بالا مقایسه کنید تا آشکار شود فرهنگ با برهنگی و غرب زدگی و هم آغوشی با سگ تفاوت دارد .