قریب به چهار سال است که از عمر دولت تزویر و ریا می گذرد . روحانی از روزی که به عنوان رئیس جمهور زمام امور را به دست گرفت سیاست نوکری و دریوزگی آمریکا و غرب  را الویت اول سیاست خارجی دولتش قرار داد .

سیاست نوکری آمریکا و غرب ، خلاف مرام و مکتب انقلابی مردم بود مکتبی که هزار هزار شهید خونشان را برای پایور ساختن نهالش نثار کردند و همین باعث شد که هر دلسوزی ، هر آزاده ای به عملکرد روحانی و دولت فاسق او معترض باشد .

منتقدان انتقاد کردند ، دلسوزان نصیحت کردند و بزرگان نصیحت کردند ، هشدار دادند راه را از بیراهه جدا کردند اما چه سود ...

روحانی در مقابل خیرخواهی مردم فحاشی کرد ، تهمت زد ، تحقیر کرد در مقابل دلسوزی دلسوزان خدعه کرد نیرنگ زد و در برابر بزرگان درشتی کرد و گردن فرازی ...

ولی  از آن روزی که نوکری ظالم افتخار شود و روحانی به  گدایی و نوکری آمریکا و غربی ها افتخار میکرد .

آمریکایی ها از ارادت روحانی و دولت فاسق او اطلاع داشتند و هر کاری که دوست داشتن را انجام دادند و هر بلایی که خواستند بر سر  ایران آوردند و روحانی دم نزد ، چراکه در مرام گدایی و غلامی اعتراض جایی ندارد ، چون چرا کردن جایی ندارد و هرچه هست اطاعت است و اطاعت  است .

 آمریکا دستور داد که صنعت هسته ای کشور عزیزمان نابود شود و اینچنین شد .

آمریکا خواست که خون شهدای هسته ای کشور عزیزمان پایمال شود و غرور ملی ایرانی لگد ومال شود و اینچنین شد .

آمریکا دستور داد صنعت فضایی کشور عزیزمان که با سرعت در حال پیشرفت بود تعلیق شود و بعد نابود شود و دانشمندان هوا و فضا

 اخراج شوند و اینچنین شد .

آمریکایی ها خواستند ، دستور دادند که در مقابل هیچ ثروت ملی هسته ای ایران نابود شود به گونه ای ایران نیازمند خارجی باشد و اینچنین شد .

در این چهار سال آمریکایی ها هر چه خواستند روحانی برآورده کرد و در مقابل هیچ به دست نیاورد .

آری روحانی مفتخر به گدایی و نوکری آمریکا بود اما ...

آمریکایی ها بارها و بارها نشان داده‌اند که تا زمانی پذیرای خیانت خائنین است که در کشورشان به مهره سوخته تبدیل نشدند در غیر این صورت مثل دستمال توالت آنها را دور می اندازند . 

پس از مرگ هاشمی که بزرگترین حامی روحانی بود ، آمریکایی ها در چندین نظرسنجی متوجه شدند که احتمال پیروزی روحانی در انتخابات پیشرو بسیار کم است ، آمریکایی ها از انتشار نتایج نظرسنجی هیچ ابایی ندارند و چندین مرتبه نتایج نظرسنجی ها را رسانه ای کردند و از این طریق  به روحانی تفهیم کردند که تاریخ انقضای او برای آنها به پایان رسیده است .

اما روحانی باور نکرد ، یعنی باورش برای او سخت است .که بعد از آنهمه دم تکان دادن خیانت به ایران و مردم ایران و گذشته و حال ایرانیان و رو سیاهی درتاریخ  لعن و نفرین مردم کمترین ارزشی برای آمریکایی ها ندارد .

دستور رئیس جمهور جدید آمریکا در منع ورود ایرانیان  به خاک آمریکا به روحانی ثابت کرد که تاریخ مصرف او گذشته .

بسیاری از نفرات کابینه روحانی گرین کارت آمریکا را دارند و در خاک آمریکا منافع اقتصادی فراوانی دارند و ممانعت از ورود آنها به خاک آمریکا برای آنها هزینه فراوانی در بر خواهد داشت . 

برادر روحانی و فرزندانش ، ظریف و همسر و فرزندانش ، جمع کثیری از خانواده جناب آخوندی و نعمت زاده و تعداد زیادی از اقوام و آشنایان جناب روحانی از شهروند آمریکا هستند که اجازه ورود به خاک این کشور را نخواهند داشت .

روحانی برای اولین بار لب به انتقاد از آمریکایی ها گشود و به آمریکایی ها گوشزد کرد که زمانه دیوارکشی مدت هاست به اتمام رسیده روحانی در ادامه اراجیف خود به فروپاشی دیوار برلین اشاره کرده است اما او به جای دیوار برلین باید به دیوار حائل که اسرائیل برای منزوی کردن مردم فلسطین در حال گسترش است اشاره میکرد نه دیوار برلین که ده هاست از ویرانیش می گذرد .

ای کاش کسی باشد و به روحانی تفهیم کند که کارش تمام است و انتقاد از سیاست های آمریکا دیگر سودی ندارد  و دیگر کار از کار گذشته  و باید گرین کارت های اهدایی آمریکایی هارا بگذارند دم کوزه آبش را بخورند .

ای کاش کسی بود و به روحانی میگفت که بدون حمایت هاشمی و آمریکایی ها هیچ ارزشی برای اصلاح طلبان ندارد و بهتر است که آبروی نداشته اش را در انتخابات آینده چوب حراج نزند و خود را به سوژه خنده بدل نکند و از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری انصراف دهد شاید روزی مردم مهربان ایران اورا به خاطر تمام نامردی ها و خیانت های ریز و درستش ببخشند  هرچند لیاقت بخشش را ندارد .