بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم 

الرمادی شهری در 100 کیلومتری عراق  ، شهری که اهالی آن همگی از اهل سنت هستند .

داعش پس از آنکه به لطف دولت محترم جناب روحانی فرصت پیدا کرد که نیرو هایش را مجددا سازمان دهی کند و فرماندهان کشته شده را جایگزین کرده و برای زهر چشم گرفتن از نیروهایش فرماندهان فراری را اعدام کرد .

داعش از تکریت عقب رانده شده بود و نیروهای عراقی بر مراکز مهم شهر که جنبه راهبردی داشتند احاطه پیدا کرده بود ، به همین خاطر سران داعش برای بازپس گیری تکریت اقدامی نکردند و در عوض نیروهای خود را به سمت الرمادی بردند و قسمتی دیگر را هم به سمت پالایشگاه بیجی گسیل  کردند . 

اظهار نظر خیانت کارانه یونسی و سکوت روحانی در مقابل اعتراضات باعث شده بود که حیدر العبادی تحت فشار پارلمان عراق بسیج عراق را که اکثرا شیعه مذهب بودند را به حاشیه براند و فقط نیرو های ارتش را برای مقابله با داعش اعزام کند .

اصرار فرماندهان بسیج عراق برای بازگشتند به صحنه نبرد با پاسخ منفی عبادی همراه شد ، به حاشیه بردن نیروهای مردمی که تمام فتوحات ارتش عراق به خاطر وجود ایشان روی داده بود بهترین فرصت را دراختیار نیروهای تازه نفس داعش قرار داد و آنها به راحتی پیش چشم ارتش ترسوی عراق جولان می دادند و هرکاری که می خواستند انجام میدادند .

ارتش عراق با استعداد یک تیپ نیروهای واکنش سریع (رنجر ) خود نتوانست پالایشگاه بیجی را حفظ کند و اجازه ورود به داعش را ندهد و داعش توانست بیشتر این پالایشگاه را پازپس بگیرد و نیروهای واکنش سریع که پیکان ارتش عراق محسوب می شوند نتوانستند داعش رابیرون برانند و قسمن بین داعش و ارتش عراق دست به دست می شد .

داعش با همه توان به الرمادی حمله کرد و اگر واکنش نیرو هوایی ارتش عراق نبود این شهر ضرف چند روز اشغال می شد ، حیدر العبادی نماینده خود را به سمت قبایل اهل سنت الرمادی اعزام کرد تا شیوخ اهل سنت ارتش عراق را در نبرد الرمادی یاری کنند ، سران قبایل با شرط اینکه نیروهای بسیج عراق به این شهر وارد نشوند حاضر به همکاری با دولت مرکزی و ارتش عراق شدند و داعش در مقابل این حرکت بیش از 100 نفر از اهالی الرمادی را به شکل وحشیانه به قطل رساند و این مسئله باعث شد که جوانان بیشتر ی از اهل سنت عراق به ارتش اضافه بشوند .

شهر الرمادی هم مثل پالایشگاه بیجی مدام بین ارتش عراق و داعش دست به دست می شد با این تفاوت که داعش دست بالاتر را داشت و تعداد کشته شدگان ارتش عراق خیلی بیشتر از داعش بود .

داوطبین اهل سنت هر روز بر تعدادشان افزوده می شد اما (بابت استفاده از این کلمه عذر می خواهم ) خریت العبادی و قطع ارتباط با ایران سبب شده بود که دست دولت عراق در تجهیز نیروهای داوطلب خالی باشد و نتواند داوطلبین را مسلح کند ، از طرفی مهمات ارتش عراق در الرمادی رو به اتمام بود در حالی که داعش با بهترین تجهیزات نظامی آمریکایی و اسرائیلی مجهز بود و نگرانی پشتیبانی از نیروهایش نداشت .

ارتش عراق دیگر قادر نبود در مقابل داعش مقاومت کند و با فشار داعش به عقب رانده می شد اما اشغال کامل الرمادی توسط داعش چند روزی زمان نیاز داشت .

شورای شیوخ الرمادی جلسه ای برگذار کردند و در آن جلسه به نماینده العبادی گفتند که با اعزام نیروهای بسیجی عراق و سپاه بدر به الرمادی موافق هستند و حتی از سوی شیوخ سنی الرمادی برای دلجویی از هادی عامری فرمانده دلاور سپاه بدر یک شمشیر به او هدیه کردند ، در فرهنگ قبایل اهل سنت عراق هیچ هدیه ای بالاتر از شمشیر وجود ندارد .

سپاه بدر با هر وسیله نقلیه ای که موجود بود به سمت الرمادی به راه افتاد و امروز صبح به صحنه نبرد ارتش با داعش در الرمادی وارد شد .

سپاه بدر زیر نظر مستقیم حاج قاسم سلیمانی قرار دارد و ایشان هم هادی عامری را به عنوان فرمانده سپاه بدر منصوب کردند . سپاه بدر از نیروهایی تشکیل شده است که همگی مطیع ولی امرمسلمین امام خامنه ای هستند و از این رو هیچ گاه سپاه پاسداران از حمایت از بدری ها درست برنداشته و با بهترین تجهیزات از ایشان پشتیبانی می کند و حتی چند برای که نیروهای سپاه بدر محاصره شدند با هماهنگی با دولت عراق با حمله هوایی نیرو های سپاه بدر را از مهلکه نجات دادند .

حالا سپاه بدر به الرمادی رفته و امکان تجهیز نیروهای داوطلب اهل سنت را هم دارد و شک نکنید با به دست گرفتن مدیریت جبهه جنگ توسط هادی عامری و مشورت های حاج قاسم سلیمانی تا چند روز آینده الرمادی آزاد می شود و بعد از آن پالایشکاه و شهر بیجی در دستور کار سپاه بدر قرار خواهد گرفت .

حیدر العبادی هرگز گمان نمی کرد با آن همه تحقیر و تهمتی که در حق ایرانیان و بسیج عراق روا داشت سپاه بدر بدون چشم داشت به منطقه نبرد برود و عصای دست دولت عراق بشود البته سفر رئیس جمهور عراق به ایران و دیدار ایشان با امام خامنه ای  برای عذر خواهی  و دلجویی از رهبر و مردم ایران بوده است و جالب است که بدانید رئیس جمهور عراق کوچکترین میلی برای برگذاری جبسه با روحانی نداشته و به خاطر حفظ ظاهر دست به چنین کاری زده است .

والسلام