تجزیه خاور میانه ( بخش سوم )

بسم الله الرحمن الرحیم 

سلام علیکم

در بخش قبل اشاره کردیم که نوری مالکی قرارداد جدید امنیتی را با آمریکا امضاء نکرد و آمریکایی ها به همراه نیرو های ائتلاف باید خاک عراق را به سرعت ترک می کردند ،

نوری مالکی به تهران آمد و با رهبر ایران ملاقات کرد و از ایشان مشاوره گرفتند و خاک ایران را به مقصد بغداد ترک کردند .

نوری مالکی از سوی یانکی ها و نمایندگان اهل سنت تحت فشار شدیدی قرار گرفته بود اما با این حال حاضر به امضاء قرارداد جدیدی با آمریکایی ها نشد .

آمریکا می دانست که با خروجش از عراق تروریست ها بی دفاع خواهند شد و نوری مالکی به کمک اطلاعاتی که دستگاه امنیتی ایران در اختیار او قرار می دهد و هدایت عملیات را بر علیه تروریست ها بر عهده می گیرد و تروریست در عراق ریشه کن خواهد شد و آمریکایی ها به هیچ کدام از مقاصد خود نمی رسیدند به همین دلیل بود که خروج از خاک عراق را چند ماهی به تعویق انداختند و دراین مدت تروریست هارا از خاک عراق به کشور اردن و ترکیه منتقل کردند و در اردن و ترکیه اقدام به ساخت پادگان های آموزشی کردند تا تروریست ها آموزش ببینند و تحت فرمان باشند .

انتقال تروریست ها به خاک اردن هزینه ای برای آمریکا نداشت چراکه شاه اردن مانند یک سگ آموزش دیده از صاحب خود اطاعت می کرد اما ترکیه و اردوغان با اینکه یکی از متحدین استراتژیک اسرائیل و آمریکا محسوب می شود اما هیچ کاری را بدون اجرت انجام نمی دهد .

فرستاده اردوغان به صورت مخفیانه به تلاویو می رود در آنجا با نمایندگان صهونیست ها و آمریکایی ها جلسه ای را بر گذار می کنند و  طرف ترکیه ای از آمریکایی ها و اسرائیلی ها سوریه را طلب می کند با اینکه حمله به سوریه در نقشه راه تجزیه خاورمیانه تعریف نشده بود اما سوری ها و بشار اسد همواره برای اسرائیل یک تهدید محسوب می شود و الحاق این کشور به ترکیه صهیونیست هارا از یک تهدید بزرگ خلاص می کرد و در عین حال می توانستند قسمتی از خاک سوریه را هم به اراضی اسرائیل اضافه کنند و به همین خاطر تقاضای اردوغان پدیرفته شد اما نه اسرائیل و نه آمریکایی ها حاضر نشدند که هزینه چنگ بر علیه سوریه را متقبل بشوند و اینگونه بود که عربستانی ها هم وارد ماجرا شدند تا هزینه این حمله را متقبل بشوند .

اوضاع سوریه به خاطر تظاهرات مردم و بهار عربی نا به سامان بود و مخالفین بشار اسد از او می خواستند تا استعفا دهد تا با رای مردم رییس دولت انتخاب شود و تقاضای دیگر معترضان لغو وضعیت اضطراری بود که از بیست سال پیش پابر جا مانده بود .

به عراق باز می گردیم .

عوامل عربستان تروریست ها از عراق خارج کردند و به اردن و ترکیه انتقال دادند اما همه تروریست ها خارج نشدند و از میان تروریست ها بهترین ها در عراق باقی ماندن تا به محض خروج آمریکایی ها از خاک عراق در بغداد ایجاد نا امنی کنند و همزمان در شهرهای مذهبی مثل کربالا و نجف و کاظمین و سامرا عملیات تروریستی انجام دهند .

ماشین های بمب گذاری شده و بمب های دو مرحله ای هر روز جان عده زیادی از شهروندان عراقی را می گرفت ، پایگاه اصلی تروریست ها در فلوجه قرار داشت و از فلوجه تمام اقدامات تروریستی و ایجاد نا امنی کنترل می شد .

نوری مالکی با کمک اطلاعاتی که از ایران دریافت کرده بود به تروریست ها حمله برد و بسیاری از تروریست ها به هلاکت رسیدند و ارتش عراق به کمک عشایر منطقه توانست فلوجه را از تروریستها باز پس بگیرد و ارتش را در شهر مستقر کرد تا در پاتک های تروریست ها این شهر از کنترل دولت خارج نشود .

نوری مالکی پس از شکست تروریست ها در عراق محبوبیت فراوانی در بین مردم عراق به دست آورد اما نمایندگان اهل سنت پارلمان از حمله ارتش به شهر فلوجه بسیار عصبانی بودند و نبرد بر علیه تروریست ها  را نبردی مذهبی بین شیعه و سنی خواندن و اقدام به ترک پارلمان کردند و نوری مالکی به خاطر شرایط خاص کشور مجبور شد ارتش را از فلوجه خارج کند و اینگونه تروریست ها یک بار دیگر به فلوجه بازگشتند و تا به امروز ارتش عراق نتوانسته این شهر را باز پس بگیرد .

اکثر تروریست ها از خاک عراق خارج شده بودند و عده ای هم که در عراق مانده بودند فعالیت های تروریستی خود را افزایش داده بودند و هر روز بیشتر از روز قبل مردم بی دفاع را به خاک و خون می کشید .

مسئولیت تروریستهای آموزش دیده را بندر بن سلطان بر عهده گرفت ، بندر رییس دستگاه اطلاعاتی عربستان بود و برای نظارت بر تروریست ها و یک دست کردن تروریست ها به اردن آمد و بندر بن سلطان نیرو های آموزش دیده را که به فلوجه اعزام کرد چراکه فلوجه دروازه ورود تروریست ها به خاک سوریه بود .

بندر بن سلطان نمی توانست فرماندهی تروریست هارا بر عهده بگیرد و بغدادی را که در اسرائیل آموزشات فراوانی را دیده بود به عنوان فرمانده نیرو های تروریست برگزید .

بغدادی بدون هماهنگی با بندر بن سلطان حق رفتن به دستشویی هم نداشت .

بغدادی با هماهنگی بندر بن سلطان نیروهای خود را داعش نامید ، یعنی دولت اسلامی عراق و سوریه و این گونه بود که داعش به وجود آمد .