بازهم توهین روحانی به منتقدین به ملت به امت به ...

امام خامنه ای سال 94 را سال هم دلی و هم زبانی دولت ملت نام گذاری کردند . اما چرا هم دلی و هم زبانی دولت و ملت .

روحانی از همان روز اول راه خود را از رهبری و مردم ولایت مدار جدا کرد و قدم در بی راهه گذاشت .

اولین گروهی که به عنوان منتقدین دولت و معترض به تدابیر و تصمیمات دولت قشرمذهبی و ولایت مدار کشور بودند ، ایشان نسبت به عملکرد دولت و مدیریت روحانی انتقاد داشتند و به رسم همیشه و همه جا از دولت انتقاد کردند و انتظار پاسخ گویی دولت برای رفع شبهات را داشتند اما روحانی در پاسخ به انتقاد این دسته از مردم موضع گیری کردند و می خواستند در اول راه گربه را دم حجله بکشند تا کسی جرات و جسارت انتقاداز روحانی و کابینه اش را نداشته باشد و بارها و بارها به منتقدین خود متهم کردند به بی سوادی . بی کاری و ...

این عکس العمل روحانی نه تنها مانع از انتقاد از دولت نشد بلکه باعث افزایش انتقاد ها و منتقدین دولت شد اما روحانی همچنان بر مواضع غلط خود پافشاری می کرد و منتقدین را بی ارزش تر از آنی میدانست که به آنها پاسخ دهد .

رویارویی روحانی با مردم به همین جا ختم نشد چرا که ادعاهای دروغین دولت و آمار بی پایه اساس و پوچی که روحانی به مردم گزارش می داد و عملکرد غیر قابل دفاع اکثر وزارت خانه دولت تدبیر و امید روز به روز بر تعداد منتقدین دولت اضافه می کرد اما هم چنان روحانی با منتقدین با زبان تحقیر و فحاشی سخن می گفت و کار تا آنجا بالا گرفت که رهبری وارد شدند و به روحانی تذکر دادند که لحن روحانی در پاسه به منتقدین خارج از ادب و عرف اجتماعی است و به روحانی دستور دادند که در مواضع خصمانه بر علیه منتقدین تجدید نظر کنند چرا که این ملت ولی نعمت دولت و نظام هستند .

پس از فرمایشات امام خامنه ای فضای اجتماعی جامعه کمی آرام شد اما روحانی بازهم به منتقدین توهین کرد و ایشان را به جهنم عودت داد و همین مطلب باعث خشم موافق و مخالف گردید و باعث ریزش شدید محبوبیت روحانی در میان مردم شد .

عملکرد دولت تدبیر و امید مردم را به شدت نا امید کرده بود چرا که روحانی نتوانست و یا نخواست که به وعده و وعید هایی که به صورت کیلویی به مردم داده بود عمل کند .

سرشکستگی ایران در جوامع بین المللی و بی عرت کردن مردم با عظمت ایران در چشم مستکبران و اوضاع نا به سامان اقتصادی و تورم و گرانی هر روزه اجناس مصرفی در کنار گردن کشی روحانی برای امام خامنه ای باعث شد روحانی در میان مردم آن اندک محبوبیت باقی مانده اش را هم به فنا دهد .

بعد از گذشت یک سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید یک ملت منتقر روحانی شدند و ولایت مداران و مذهبیون جامعه تنها منتقدین دولت روحانی و بی کفایتی او نبودند و استقبال ناچیز مردم از روحانی و هیات همراه در سفرهای استانی گواه همین مطلب بود اما روحانی همچنان منتقدین و معترضین دولتش را عده ای قلیل می دانست .

امام خامنه ای خیلی به روحانی هشداردادند ، روحانی را نصیحت کردند به او تذکر دادند ، هشدار دادند اما روحانی گوشی برای شنیدن سخنان رهبری نداشتند ، فرمان 15 ماده ای امام خامنه ای به دولت روحانی هرگز مورد استفاده قرار نگرفت و روحانی به هیچ یک از بند های این فرمان عمل نکرد و یک بار دیگر در مقابل رهبری قرار گرفت و دست یاری ایشان را که از روی دلسوزی و وظیفه امامت به سوی روحانی دراز شده بود را پس زد .

امام خامنه ای همه تلاش خود را به کار بستند که شاید روحانی صراط مستقیم را برگیزند و از بی راهه به صراط مستقیم بازگردد اما روحانی ... بگذریم .

کسی هست که شنیده باشد که امام خامنه ای فرموده باشند که ملت به بیراهه رفته است ، آیا کسی هست که بگوید ادعا بکند که امام خامنه ای از ملت ناراضی باشند . مگر نه اینکه امام خامنه ای هر بار در مورد مردم صحبت کردند خود را خادم مردم دانستند ، مگر نه اینکه امام خامنه ای ملت را صاحبان اصلی نظام و پشتیبان نظام می دانند ، مگر نه اینکه امام خامنه ای خود را مظام را کشور را مدیون ملت می دانند با این همه چگونه امام خامنه ای فرموده اند که این ملت آزاده و. سر فراز باید خود را با دولت هم دل و هم زبان کند .

هدف امام خامنه ای از این نام گذاری این بود که به روحانی متذکر شود منتقدین او معترضین یک ملت هستند ، به روحانی متذکر شوند که همه آحاد مردم از او و دولتش ناراضی هستند .

زمانی که دولت قدم در بیراهه گذاشته است و همچنان به راه خود ادامه می دهد این مسخره نیست که امام خامنه ای از مردم بخواهند  با چنین دولتی هم دل و هم سخن شوند .

این ملت هستند که ولی نعمت دولت هستند و باید دولت به ملت خدمت کند و مسیر خود را به نوعی انتخاب کند که رضایت خداوند و ملت را جلب کند .

این مسخره نیست که دولتی بخواهد برای ملتی تایین تکلیف کند .

افسران عزیز این دولت چه حسنی دارد چه کار مثبتی انجام داده ، چه شق القمری کرده که ملت باید از آن تبعیت کند .

جناب روحانی یک بار دیگربه منتقدین دولت توهین کردند و این بار ملتی را کم فکر دانستند و به یک ملت توهین کردند .

افسران عزیز چگونه می شود با کسی که به ولایت فقیه اعتقادی ندارد ، در مقابل رهبری گردن کشی می کند ، پرونده اش مال آمال خیانت به کشور و مردم است ، مغرور و متکبر در برابر مردمش و ساکت و آرام مطیع در برابر دشمن ملت است همراهی کرد ، هم دلی کرد ، هم زبانی کرد .

این دولت است که باید خود را با ملت هماهنگ کند ، سخنش سخن ملت باشد و آرمانش آمان امت یکی باشد .

این دولت است که باید برای رضایت مردم تلاش کند و نه ملت .

این مطلب را بنده فقط خلاصه کرده ام و نگارنده آن یکی از اساتید به نام و بلند مرتبه علوم سیاسی هستند که از حقیر درخواست کردند در هر جایی که این مطلب منتشر می شود نامی از ایشان برده نشود .

یا علی