یکی از بی نهایت افتخارات ما ایرانی ها این است که هیچ وقت نه مشرک بوده ایم و نه کافر . ایرانی ها ملتی هستند که در همیشه تاریخ یکتا پرست بوده ایم و خواهیم ماند .

قبل از ورود اسلام به ایران ایرانیان به سه دین بودند . یهودیان ، آشوریان و زرتشتیان . زرتشتیان بیش از 90 % از جمعیت آن روزگار قبل از اسلام را تشکیل داده اند . 

با توجه به شواهد موجود و کتیبه های به دست آمده است ایرانیان قبل از یهودیان و مسیحیان به دین زرتشت بوده اند و هرگز آیین مسیحیان و یهودیان را قبول نکرده اند و حتی در چند جنگ که متابع زیادی از آن در دست نیست در مقابل یهودیان و مسیحیان به برتری دست یافته اند .

اما چرا مردم ایران اسلام را با جان دل قبول کردند ؟

مطالب فراوانی موجود است که سالهای آخر حکومت ساسانیان و پادشاهی یزدگرد اول تا سوم موبدان زرتشتی حکومت را در اختیار داشتند و چنان برمردم ظلم روا می داشتند که تاب و توان مردم را تاخ کرده بوداند .

حمله عرب ها به ایران با مقاومت ارتش ایران روبرو شد اما سربازان همین ارتش به خاطر ظلم و جور موبدان دست از شمشیر کشیده اند و یا در میدان نبرد با حان و دل به مصاف عرب ها نمی رفتند .

در متون کهن ایرانی آمده است که ایرانیان به جز نفرات ارتش نفراتی هم در میان پیشه وران و کشاورزان داشته اند که در زمان لزوم فراخوانده می شدند یک نیروی مردمی مصداق بسیج امروز .

جنگ با اعراب یکی از معدود جنگ هایی بود که نیروی مردمی به ارتش ملحق نشدند . متاسفانه برخی از مورخین که ریشه اعرابی داشتند نفرات ارتش ایران را چند برابر اعراب دانستند اما این دروغی بیش نیست چرا که ادواتی را که ارتش ایران در اختیار داشت اعراب تا به حال ندیده بودند و اگر مردم حکومت را همراهی می کردند هیچ گاه ارتش ایران مجبور به عقب نشینی تا نهاوند نمی شدند .

ایرانیان از اعراب شکست خوردند چون می خواستند که شکست بخورند . در این میل تبلیغات مخفیانه اعراب در بین مردم ایران و معرفی دین اسلام بی تاثیر نبود و باعث گردید مردم تحت رنج عذاب به دین عدالت علاقمند بشوند .

شک نداشته باشید که اگر میل ورغبت ایرانیان آن روزگار به اسلام نبود با توجه به تجربه ارتش و عداوات پیشرفته آن روزگار اعراب در مرز های ایران زمین گیر می شدند و اما با این همه لازم به ذکر است که اعراب در هیچ کشور گشایی به اندازه فتح ایران کشته ندادند .

این ها را گفتیم و گفتیم که بگوییم ایرانیان خود اسلام را قبول کردند و جبری در پذیرش دین اسلام نداشتند و یقین پیدا کردند که اسلام بهتر از زرتشت است .

بیشتر مورخین و اساتید تاریخ ایران بر این مطلب که ایرانیان تمایل به اسلام داشتند متفق القول هستند .

هدف بنده از نشر واضحات رسیدن به این تیجه بود که ایرانیان با میل خود آغوش به روی اسلام گشودند .

اما اصل مطلب 

چند سالی هست که آموزه های زرتشت را در کشورمان به خصوص در استان های لرستان ، کرمانشاه ، ایلام ، قسمت های از استان همدان ، بو شهر و استان فارس شتاب فراوانی به خود گرفته است و متا سفانه این جریان خیلی هارا با خود همراه کرده است .

تبلیغات زرتشتیان در ایران از دوره اول ریاست جمهوری خاتمی آغاز شد و خاتمی هم با این تبلیغات اگر موافق نبود دست کم مخالف هم نبود .

با انتخاب احمدی نژاد از سوی مردم برای ریاست جمهوری تبلیغات زرتشتیان به شکل چشم گیری کاهش پیدا کرده بود ، چراکه احمدی نژاد از وزارت اطلاعات درخواست کرد که ماهیت این موبدان زرتتشتی را مشخص کند و وزارت اطلاعات در گزارشی اعلام کرد که این حرکت از سوی انگلیس و آمریکا در ایران مدیریت می شود .

عرصه برای تبلیغات بسیار مشکل شده بود و موبدان تصمیم گرفتند که از ماهواره برای ترغیب ایرانیان به دین زرتشت استفاده کنند .

متاسفانه ماهواره خیلی بیشتر از تبلیغات میدانی موثر واقع شد . 

شبکه های ماهوراه ای با بزرگ نمایی ظلم هایی که اعراب در حق ایرانیان روا داشتند و گاهی با طرح وقایع خیالی توانستند خیلی موثر واقع بشوند . در این شبکه ها به مخاطب خود القا می کنند که اجداد آنها به خاطر تیغ شمشیر اعراب مسلمان شدند .

شبکه های ماهواره ای از آزادی های دین زرتشت می گویند و اینکه این دین را خداوند برای پارسی ها فرستاده است و در دنیای مردگان دلیل اینکه برای چه از دینی که من برای شما فرستادم جدا شدید .

بزرگ نمایی کوروش و داریوش و خشایار و رستم و سهراب و سیاوش که از پیشیته های ملی ما نیز به شمار می آیند از آنان پیامبرانی مقدس درست می کنند .

با ورود روحانی به ساختمان پاستور و جلوس بر منصب ریاست دولت و تمایل شدید روحانی برای ترویج سکولاریسم عرصه برای شروع مجدد تبلیغات میدانی آغاز شد .

شبکه های ماهواره ای از یک سو و تبلیغات رخ در رخ موبدان و زرتشتیان در سویی دیگر .

تبلیغات زرتشتی ها در استان های محروم نماد بیشتری دارد و در استان های لرستان و کرمانشاه اقبال به زرتشت به شکل چشم گیری افزایش یافته و این جریان لحضه به لحضه در حال رشد است .

متاسفانه اقبال روستاییان و یا ساکنین شهرهای کوچک به آیین زرتشت بسیار بیشتر از مراکز استان هاست .

یکی از اساتید که با مدرک و ادله سخن می گوید اعتقاد دارد که اگر جلوی این تبلیغات گرفته نشود با توجه به نفرت ایرانیان از اعراب در 4 سال آینده بیش از یک پنجم جمعیت ایران زرتشتی می شوند .

چرامسئولین خود را به .... زده اند ، چرا هیچ حرکتی در مقابل این حجمه فرهنگی انجام نمی دهند .

آنها نمی بینند که در استان هایی که عرض کردم اقبال به نام های مذهبی به شدت کاهش یافته و نام های اساطیری افزایش پیدا کرده است .

مقامات فرهنگی کشور ما سینه سپر می کنند که ماهواره بی زیان است ، ماهواره تهدیدی برای نظام نیست ، ماهواره باعث افزایش فساد نمی شود .