خاتمی در سال 1376 به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران وارد ساختمان پاستور شد و ریاست دولت جمهوری اسلامی را به مدت 4 سال عهده دار شد که با توجه به پیروزی مجدد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 80 ریاست او بر دولت 4 سال دیگر تمدید شد .

خاتمی در هشت سالی که عهده دار مسئولیت بود در اداره دولت بسیار ضعیف عمل کرد .

خاتمی مجلسی را در اختیار داشت که مطیع دولت بود و دولت هم جبران می کرد با این حال تمام وقت و انرژی خاتمی در 4 سال اول هزینه مواردی شد که به هیچ وجه در الویت نبودند و معضلات فراوانی بودند که اهمیت فراوانی داشت و هرگز در برنامه های دولت خاتمی قرار نگرفت .

یک طرح خوش آب رنگ اما در باطن بی اثر بی خاصیت   گفتگوی تمدن ها

اما حقیقت گفتگوی تمدن ها چه بود ؟

چرا طرح گفتگوی تمدن ها که طرحی خام و بدون ضمانت اجرایی بود از سوی خاتمی مطرح شد ؟

چرا خاتمی مذهبیون ولایت مداران جامعه را مانع اجرایی شدن طرح گفتگوی تمدن ها می دانست ؟

دست های پنهانی که مانع فعالیت های دولت خاتمی در داخل کشور می شدند ، چه کسانی بودند ؟

کسانی که مخالف آزادی بیان بودند چه کسانی بودند ؟

و....

گفتگوی تمدن ها به سان یک کاور بزرگ بود ، کاوری که خاتمی بر خیانت های خودش و کابینه اش کشیده بود .

هیج جایی نبود که خاتمی صحبت کند و از مزایا گفتگوی تمدن ها و مخالفین این طرح بزرگ جهانی حرفی به میان نیاورد .

گفتگوی تمدن ها کاوری بود که باید خیانت هایی را که در صنعت نفت و گاز مملکت توسط زنگنه وزیر نفت و اطرافیان هاشمی صورت گرفته بود از چشم مردم دور کند .

گفتگوی تمدن ها باید خیانت های مکرر روحانی را در مذاکرات هسته ای از دید مردم ایران دور کند و نگذارد که توقف ذلت بار صنعت هسته ای باعث اعتراض مردم ایران شود .

دولت خاتمی هرگز نتوانست وظایف خود را در قبال جامعه انجام دهد و البته دولت خاتمی در عرصه بین المللی هم توفیقی حاصل نکرد و تنها کشوری که در قاره سبز با دولت روحانی روابط در ظاهر دوستانه ای داشت فرانسوی ها بودند آن هم به خاطر قرارداد های نفتی میان وزارت نفت ایران با شرکت های بزرگ نفتی فرانسه منعقد شده بود و حقوق مردم ایران در قرارداد ها لحاظ نگردیده بود و تنها منافع فرانسوی ها در این قرار داد ها گنجانده شده بود .

اگر بخواهیم به خیانت های دولت خاتمی که در لوای گفتگوی تمدن ها بر ضد کشور صورت گرفته بپردازیم یک مجلد قطور خواهد شد که از حوصله بحث خارج است .

کسانی که در زمان خاتمی پیگیر مسائل سیاسی جامعه بودند متوجه شدند که روحانی شیوه اداره دولت خود را دقیقا و تحقیقا از روی سیاست های دولت اصلاحات کپی کرده است .

البته باید انصاف را رعایت کرد دولت خاتمی با اینکه خدمات تاثیرگزار و ماندگاری را برای مردم ایران از خود به یادگار نگذاشت اما در این زمینه بسیار بهتر از دولت روحانی عمل کرده است اما دولت روحانی یک دولت بیکاره و بی تاثیر است که تا به حال کوچکترین قدمی را برای اعتلای نام ایران و برای مردم ایران انجام نداده است و اینگونه به نظر می رسد که نخواهد داد .

دولت روحانی با رانت های اهدایی توانست اکثریت مجلس را در کنار خود داشته باشد و به دلیل سالها خدمت به هاشمی از حمایت سرمایه داران و ثروتمندان کلان کشور نیز برخوردار است و در شروع به کار دولتش از حمایت های بی دریغ رهبری نیز بی بهره نبود اما انفعال دولت روحانی که هیچ کم نداشت هیچ نکرد .

از انفعال دولت روحانی در داخل کشور که بگزریم به سیاست های خارجی می رسیم . روحانی مانند خاتمی سیاست خارجی خود را بر مبنای رضایت مندی غرب ترسیم کرده است و در این راه به مانند دولت خاتمی از هیچ خیانتی فرو گذار نخواهد بود و رضایت آمریکا را از ایران سبب سعادت مردم و ترقی و اعتلای ایران می داند .

روحانی به مانند خاتمی تمام شرکای استراتژیک کشور را مورد بی مهری و بی توجهی قرار داده است به عنوان مثال دولت سابق زحمات فراوانی را متحمل شد تا توانست در حیاط خلوت آمریکا یعنی آمریکای لاتین کشورهای منطقه را با سیاست های استکبار ستیزی انقلاب آشنا کرد و کشورهای منطقه را تبدیل به شرکای استراتژیک کردند  و روحانی تعلیق روابط با کشورهای لاتین موجبات رضایت غربی ها را باعث شد اما رضایتی که در پس آن رفاقت نیست و فرمان و  دستور دیگری قرار دارد .

اما کاور روحانی برای پوشاندن خیانت های خودش و کابینه اش چیست ؟

مذاکرات هسته ای و لغو یک باره همه تحریم ها

مذاکرات هسته ای با شعار برد برد کاوری است که روحانی برای پوشاندن کم کاری ها و بیکاری های دولتش در داخل کشور و خیانت های دولت در خارج از کشور استفاده می کند .

همان گونه که طرح گفتگوی تمدن ها هیچ ضمانت اجرایی نداشت طرح برد برد هم هیچ ضمانت اجرایی ندارد اما فرق این دو در این است که مردم خیلی زود متوجه شدند که این طرح اجرایی نیست و از آن امید بریدند در صورتی که خاتمی با رندی و ضریب بالای هوشی خود مردم را سالها با این طرح مشغول کرد .

کاور برد برد روحانی هم مانند گفتگوی تمدن ها دشمنان و مقرضان خیالی فراوانی دارد که نمی خواهند این توافق بی نظیر و راهگشا و راه بردی اجرایی شود و روحانی هم مثل خاتمی انگشت اتهام به سمت مذهبیون جامعه گرفت .

روحانی هم مثل خاتمی حرفی برای گفتن ندارد که با مردم بگوید یا گزارش دهد و در همه سخنرانی های خود به شق القمر مذاکرات اشاره می کند و در مورد آن سخن می گوید آن هم سخنانی تکراری بی ثمر و غیر قابل باور البته باید به این نکته اشاره کرد که روحانی هر زمانی متوجه میشود که صحبت های تکراریش و تمسخر آمیزش خیلی برای مردم تکراری شده دست به دامان اقتصاد و معیشت می شود و مثل آب خوردن به مردم دروغ می گوید

یک روز نرخ بیکاری را یک رقمی می کند

یک روز به مدیریت خودش در دولت نشان بین المللی می دهد

یک روز دیگر از رشد اقتصادی 5% که دولتش باعث آن شده است می گوید

یک روز دیگر تورم را صفر کرده است

و دروغ دروغ و دروغ و دروغ .... و جالب است که برملا شدن دروغ هایش را به هیچ وجه به روی مبارک نمی اورد .

باید دعا کنیم که هر چه زودتر مذاکرات پایان یابد اما نه روحانی میلی به این پایان دارد و نه اوباما یکی برای پوشاندن خیانت هایش و دیگری برای گرفتن امتیازات بیشتر بدون کوچکترین هزینه ای پس باید دعا کنیم که هر چه زودتر صبر امام صبورمان امام علی خامنه ای به سر رسد .

خائنین