نزدیک به دو سال است که روحانی جای احمدی نژاد را در راس دولت گرفته است . روحانی به محض این که انان کار را  در اختیار گرفت تمام مدیران دولتی را خلع کرد و  روحانی این کار را با چشمانی بسته انجام داد و هرگز به کارایی و خدمات کسانی را که از دم شمشیر اعتدالش گزراند اعتنایی نکرد و این قلع و قم دسته جمعی مدیران اجرایی و ستادی باعث هرج و مرج در وزارت خانه و معاونت های ریاست جمهوری شد .

مدیران جدید که اکثر آنان از طریق داد و ستد های سیاسی منصوب شده بودند ، هیچ تجربه ای در زمینه مدیریت نداشتند و باعث شد که راندمان کاری دولت روحانی به شکل قابل توجهی پائین بیاید این امر سبب شد که نظام جمهوری اسلامی از داخل متحمل ضربه شدیدی شود .

روحانی در معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس به هیچ وجه کارایی و تجربه افراد را ملاک نکرد و اکثر وزرای کابینه اش از طریق حامیانش به مجلس معرفی شدند و مجلس بر خلاف انتظار همگان به وزرای روحانی رای اعتماد دادند .

عده ای معتقد هستند که مذاکراتی که نمایندگان روحانی با مجلسی ها داشتند و بیش از ده روز صبح تا شب مشغول رایزنی بودند نقش ویژه ای در رای اعتماد به وزرای روحانی داشت .

حال آنکه در این جلسات چه گذشت بر ما روشن نیست اما می توان حدس زد که رانت خواری و استفاده از قابلیت های دولتی موضوع بحث طرفین بوده تا صلاحیت وزرای معرفی شده .

وزرایی که در دولت روحانی بر اساس صلاحیت مدیریت وزارتی را بر عهده گرفتند وزرای دفاع ، بهداشت و وزیر کشور بودند .

روحانی با خلغ گروهی مدیران دولتی 

روحانی با انتصاب مدیران دولتی بر اساس داد و ستد های سیاسی 

روحانی با معرفی وزرای ناکار آمد 

همه همه باعث شد که منفعل نرین دولت از زمانه مشروطه تا به امروز صفت دولت یازدهم گردید و روحانی هیچ تلاشی برای برون رفت از این باتلاق تا به حال انجام نداده است .

روحانی علاوه بر مشکلاتی که دولتش برای مردم ایجاد کرد و باعث افزایش تورم و بی کاری و رکود گردید در سیاست خارجه نیز هیج توفیقی به دست نیاورد باعث شد که عزت و کرامت مردم ایران در نزد کشورهای غربی به فنا برود .

متاسفانه گستاخی و حتاکی و فحاشی روحانی به ولایت مداران و مذهبیون جامعه در کنار بی احترامی به امام خامنه ای و عدم اطاعت از ولایت فقیه و  روحانی  در  عرصه مذاکرات هسته ای و اشاعه فرهنگ غربی در مقابل امام خامنه ای ایستاد و اقدام به گردن کشی کرد .

کم و کاستی های دولت روحانی به حدی است که می توان از آن مجلدی قطور ساخت .

با این همه کسانی هستند که تمام کاستی های روحانی و دولت و کابینه او را رها کردند و به با وسواسی مثال زدنی به دنبال مواردی در دولت قبل هستند که با موارد به دست آمده یک شوی تبلیغاتی بزرگ با هزینه ای سرسام آور به راه اندازند و دولت قبلی را پیش چشم مردم بی اعتبار کنند .

این دسته از قلم به دستان زمانی که نمی توانند سوژه ای هر چند کوچک پیدا بکنند به سراغ داستان 11 روز خانه نشینی می روند و به این طریق قصد همراه کردن ولاییون با خود و  بر علیه احمدی نژاد دارند که تا به حال توفیقی به دست نیاوردند .

این خیلی مزحک است که کسانی کرور کرور نافرمانی تمرد و گردن کشی روحانی را بر علیه امام خامنه ای نمی بینند و احمدی نژاد را دشمن ولایت معرفی کنند در حالی که هیچ رئیس جمهوری در تاریخ انقلاب وجود ندارد که به اندازه احمدی تژاد ولایی بوده و مطیع اوامر ایشان باشد .

این افراد مثل ویروس در همه جا گسترش پیدا کردند از روزنانه های زنجیره ای تا سایت های خبری زنجیره ای تا سایت های اجتماعی داخلی و خارجی .

حرکت مزورانه این مزدور ها هیچ کمکی به روحانی نمی کند ، نارضایتی مردم از روحانی با آتو گرفتن از دولت قبل درست نمی شود .

دولت احمدی نژاد چه خوب  چه بد دیگر وجود ندارد ، احمدی نژاد مسئولیتی ندارد که مردم از او درخواستی کنند و یا اعتراضی داشته باشند پس با این وجود حرکت مزروان سودی برای روحانی ندارد الا اینکه جناح خائنین خود فروخته غرب زده می خواهند با توسل به این حقه و خیله کثیف ذهنیت مردم را در مورد احمدی نژاد خراب کنند تا او نتواند پیروز انتخابات ریاست جمهوری آتی باشد .

اگر این چنین باشد که هست احمدی نژاد بخت اول برای رسیدن به ریاست جمهوری است که کارهای موزدوران هم نمی تواند از محبوبیت او نزد مردم کم شود .

خندا های زورکی