تا همین چند سال پیش زن های ایرانی حریمی به دور خود داشتند که هیچ نامحرمی اجازه عبور و یا تجاوز به آن حریم را نداشت ، حریمی که اعضای خانواده مثل پدر مادر خواهر برادر فرزند وشوهر اجازه ورود به آن را داشتند و می توانستند با زن نجیب ایرانی صمیمی باشند .
اما دیگر از آن حریم خبری نیست ، هیچ خبری نیست .
زنی که در شهر تردد می کند آن هم با لباسی تن نما و آرایشی غلیظ ، دیگر لمس بدن نا محرم برایش مهم نیست ، مهم نیست که سوار بر موتوری میشود و تمام بدن خود را به نوعی در اختیار موتوری مسافر کش قرار می دهد ، که ده دقیقه زود تر برسد .
دیگر آن حریم برایشان اهمیت ندارد که اگر داشت در تاکسی همه بدن خود را به مردی که در کنارشان نشسته نمی چسباندن و اگر مردی که در کنارشان نشسته ظاهری مذهبی هم داشته باشد ، برای آزار او خود را بیشتر به او نزدیک میکند ، کم نشنیده ایم و کم ندیده ایم که یک مرد به خاطر آنکه گناه لمس بدن نامحرم وارد نامه اعمالش نشود قبل از آنکه به مقصد برسد مجبور میشود از تاکسی پیاده شود .
دیگر آن حریم برایشان مهم نیست چراکه آنها زمانی که در پیاده رو های شهر راه می روند از برخورد با مردان ابایی ندارند و این مردان هستند که باید مراقب باشند .
حریم برایشان مهم نیست که اگر بود مردان همسایه نمی شدند مثل شوهر و برادر و با سر برهنه و لباسی باز در راهرو های آپارتمان تردد کنند و با لبخند به مرد جوان همسایه سلام کنند .
در مهمانی ها همه محرم هستند ، اصلا هر قدر هم لباس زن باز باشد و اندام او برهنه مردی به او نگاه بد نمی کنند ، چراکه قبل از ورود به مهمانی و پارتی شهوت خود را بیرون گذاشته اند داخل آمدند.
این حریم ها از بین رفت فقط به دلیل آنکه زنان جامعه ما رفتند دنبال کسب درآمد و استقلال مالی .
اگر این نوع زن ها در خانه هایشان میماندن و به درآمد همسرشان و یا پدرشان قناعت می کردند دیگر مجبور نبودند برای جناب مدیر منشی چند کاره شوند آن هم برای چندر غاز حقوق .


حقوق زنان شاغل در موسسات و کارخانه های خصوصی خیلی کمتر از مردان است و به نوعی زنهای شاغل در مراکز غیر دولتی استثمارمی شوند زمانی که از خانم ها شاغل سوال می شود که برای چه در بیرون از خانه و با این حقوق کم کار می کنید در پاسخ می گویند که ما کار می کنیم که درآمد داشته باشیم تا همسرمان منت دار شوهر نباشیم .

رنهایی که با این استدلال شاغل شده اند خیلی احمق و کودن هستند چراکه این زنان برای اینکه منت دار همسرشان نشوند باید منت مردان نا محرم و گاهی کثیف جامعه را به جان بخرند .

شوهر وظیفه دارد که زن را از لحاظ مالی تامین کند و هیچ کس برای انجام وظیفه خود نمی تواند بر کسی منت بگذارد چون به وظیفه اش عمل کرده ، این تفکر سمی و خطرناک یک تفکر فمنیستی وحشتناک است که مردان بیرون از محیط امن خانه را به پدر و یا شوهر خود ترجیه می دهند .

زنانی که جویای کار هستند اگر هیچ تخصصی نداشته باشند به شرط زیبایی و جذابی به زودتر از خانمی مشغول به کار می شود که تحصیل کرده و کارآمد است .

این زنان زیبا معمولا به عنوان منشی در دفاتر خصوصی کار می کنند و با حقوقی کم تن به خواسته های جناب مدیر باید بدهند و گرنه در زمانی کمی اخراج خواهند شد .

ای کاش افکار زنان جامعه ما مثل 20 سال پیش بود .

یا علی